# 304 UT1LB

Кисель Анатолий Данилович

начал - радиотехник маяка, ex: техник связи ВВС